Eutanazie


Eutanazie v domácím prostředí

Eutanazie zvířat v domácím prostředí

Eutanazie je jedním z veterinárních úkonů, ke kterým musíme často přistoupit. Slovo „musíme“ bychom mohli výstižněji nahradit výrazem „můžeme“, nebo také – je nám „dáno“, nebo „umožněno“. V mnoha případech je při tom tento úkon emocionálně velmi náročný jak pro majitele, tak pro veterináře, zvláště v případech, kdy je prováděn doma u majitele a je shromážděna rodina. Ať už je ale eutanazie úkon jakkoliv nepříjemný, máme my veterináři v ruce obrovskou pravomoc – ukončit život zvířete, u kterého byl překročen bod, za kterým je nezvratně narušena kvalita jeho života.

Eutanazii se nebráním v případech velmi agresivních psů u  kterých byly vyčerpány možnosti a opatření, kterými by byla agresivita potlačena.

Eutanazii zásadně odmítám v případech, kdy je zvíře „na obtíž“. V těchto případech se aktivně zapojujeme do hledání jiných možností – nový majitel, nadace, útulek.

Mám štěstí v tom, že vedení zoo, ve které pracuji jako externí veterinář má snahu umisťovat zvířata vyřazená z reprodukce k soukromým chovatelům, takže nemusím provádět eutanazii, což vítám hlavně u koní.

Jsem rád, že existují na trhu léky určené k eutanazii. Zvíře odejde rychle a bez excitací. Používám intravenózní způsob aplikace prostřednictvím předem zavedené kanyly.

Nerad utrácím zvířata na klinice. Setkal jsem se několikrát s tím, že klient vyhledal s novým štěnětem jiné pracoviště ne proto, že by byl u nás nespokojen, ale při poslední návštěvě vznikl blok, který mu na několik let neumožnil vstoupit do stejných prostor, kde byl jeho společník utracen.

Pokud utrácím nemocné zvíře, které nedosáhlo fyziologické délky života, obvyklé pro daný druh nebo plemeno, snažím se jít v diagnóze co nejdál, i za cenu vyšších nákladů, samozřejmě po dohodě s majitelem. Rozhodnutí pro eutanazii je mnohem snadnější a já i majitel víme, že jsme vyčerpali všechny možnosti.

Určitě se názorově liším s některými kolegy u onkologických pacientů. U části z nich nedoporučuji chemoterapii, či radioterapii s vědomím, že někteří kolegové by se o ni pokusili.

MVDr. Ivo Hylák