Označení příjezdové cesty


Příjezd na naše pracoviště bude označen novými informačními cedulemi. Chtěli bychom zdůraznit, že na naše pracoviště se dostanete pouze zadními dveřmi které jsou označeny  nápisem MVDr. Ivo Hylák  VYVET  !!!