Nemoci víček


Vchlípení víčka - entropium

Přirozeně přiléhá volný okraj víčka k očnímu bulbu. V případě entropia se oční víčko stáčí nebo vchlipuje směrem k bulbu oka tak, že kůže víčka přiléhá na bulbus, což způsobuje trvalé dráždění oka. Dráždění řasami a srstí zapřičiňuje zánět spojivky a rohovky s výtokem z oka. Při neřešení této situace může dojít ke vzniku erozí až ulcerací na rohovce, které mohou vést až ke slepotě.

Entropium může být vrozeným onemocněním. U nás na klinice se často setkáváme s pacienty plemen šarpej, cane corso, anglický buldok, bernardýn, čau čau, novofundlandský pes a německá doga. Dále může onemocnění vzniknout po poranění víčka a jeho následné deformaci, při přítomnosti cizího tělesa a sekundárně u jiných onemocnění oka.

Léčba vrozeného entropia se provádí chirurgicky, kdy se provede plastika postiženého víčka dle Berlina. Zákrok se provádí v celkové anestezii pacienta. U entropia jiné etiologie se snažíme zjistit a odstranit jeho příčinu.

Vychlípení víčka - ektropium

Opakem vchlípení víčka je ektropium, kdy je víčko oddáleno a vyvráceno od očního bulbu. Oddálením víčka dochází k obnažení spojivky a jejímu trvalému dráždění prachovými částicemi, vzduchem a následnému vzniku zánětů spojivky spojenými s výtoky z oka. Může dojít až k poruchám slzného filmu oka a následným změnám na rohovce.

Ektropium postihuje převážně spodní víčko, pokud se jedná o vadu vrozenou. Vyskytuje se převážně u psů. Horní víčko může být postiženo například při jeho traumatech a následném zjizvení horního víčka nebo při novotvarech.

Terapie spočívá v chirurgické korekci víčka vytětím jeho části.

Distichiáza

Pod tímto názvem se skrývá vrozená vada vyznačující se růstem mnohočetných řas vyrůstajících v řadě z okraje víčka za normálními řasami. Často se tahle vada vyskytuje u psů, u koček méně.

Jemné řasy většinou nezpůsobují žádné klinické příznaky a často si jich majitelé ani nevšimnou. V takovém případě se žádná léčba neprovádí. Naopak tuhé řasy bývají patrné pouhým okem, je přítomen zvýšený slzotok a mohou způsobovat eroze až ulcerace rohovky. Terapie spočívá v odstranění řas buď epilací pinzetou, elektroepilací, kryoepilací.

Diamantové oko

Při současném výskytu entropia a ektropia na jednom oku tento stav nazýváme jako ,,Diamantové oko”. Název onemocnění je odvozen od vzhledu tvaru oka.

Novotvary víček

U psů a koček jsou novotvary víček velmi časté a setkáváme se s nimi v každodenní klinické praxi. Většina novotvarů lokalizovaná na víčkách je nezhoubná a u zhoubných novotvarů jen zřídka kdy dochází k tvorbě metastáz. V některých případech nemusí novotvar dělat žádné problémy, ale většinou dochází k mechanickému dráždění očního bulbu, zvýšenému slzení až zánětu či ulceraci rohovky.

Léčba popsaného problému spočívá v kompletním chirurgickém vytětí novotvaru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>