Dlouhé kosti


Nejčastějším problémem dlouhých kostí jsou zlomeniny (fraktury) 

Rozdělujeme je do několika skupin podle charakteru, množství fragmentů, průběhu linie lomu, dislokace, stability atd.

Je mnoho popsaných metod fixací fraktur. Neinvazivní metodou je přikládání fixačních obvazů a kastů. Tento typ fixace však není ideální, protože nejsme schopni u zvířat zabezpečit dostatečně dlouhou dobu klidu pro srůst kosti. Ideální metodou je invazivnější přístup a to chirurgická repozice s následnou fixací osteosyntetickým materiálem.

Na našem pracovišti používáme zejména ploténky a hřeby.

Fraktura stehenní kosti (femuru)

Fraktura femur0000

Tato zlomenina by se bez anatomické repozice neobešla. Končetina by jinak křivě srostla a byla by výrazně kratší.

Komplikovaná fraktura kyčelní jamky (acetabula) a stehenní kosti.

fx acetabulum0000

Pes 25 kilo po autoúrazu. Zlomenina stehenní kosti a pánve.

Fraktura vřetenní a loketní kosti

tauš0002

Zreponovaná fraktura stehenní kosti u kočky

pacejka0001

Fraktura metakarpálních kosti u kočky

kokoska0001

Fraktura prstů u kočky.

Fraktura stehenní kosti u kočky. Dislokované fragmenty vklíněné do stehenní svaloviny.

pacejka0002

Fraktura vřetenní (vpravo), loketní (vlevo) kosti.

Tauš0000